Príloha k zápisnici č. 7/2022 - Súhrnné správy a rozhodnutia k študijným programom

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Študijný programSúhrnná správaRozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 113508, II.stupeň, externá forma S185085RSZU1595/2022
fyzioterapia, č. 113517, I.stupeň, externá formaS184962RSZU1597/2022
fyzioterapia, č. 113520, II. stupeň, externá formaS184964RSZU1596/2022
fyziologická a klinická výživa, č. 183714, I. stupeň, externá formaS185035RSZU1598/2022
Fakulta verejného zdravotníctva
Študijný programSúhrnná správaRozhodnutie
verejné zdravotníctvo, 113510, I. stupeň, externá formaS184961RSZU1599/2022
verejné zdravotníctvo, 113504, II. stupeň, externá formaS184960RSZU1600/2022
Fakulta zdravotníctva BB SZU
Študijný programSúhrnná správaRozhodnutie
fyzioterapia, č. 184071, II. stupeň, externá formaS185084RSZU1601/2022