Príloha k zápisnici č. 7/2022 - Súhrnné správy a rozhodnutia k študijným programom

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 113508, II.stupeň, externá forma S113508 RSZU1595/2022
fyzioterapia, č. 113517, I.stupeň, externá forma S113517 RSZU1597/2022
fyzioterapia, č. 113520, II. stupeň, externá forma S113520 RSZU1596/2022
fyziologická a klinická výživa, č. 183714, I. stupeň, externá forma S183714 RSZU1598/2022
Fakulta verejného zdravotníctva
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
verejné zdravotníctvo, 113510, I. stupeň, externá forma S113510 RSZU1599/2022
verejné zdravotníctvo, 113504, II. stupeň, externá forma S113504 RSZU1600/2022
Fakulta zdravotníctva BB SZU
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
fyzioterapia, č. 184071, II. stupeň, externá forma S184071 RSZU1601/2022