Príloha k zápisnici č. 3/2023 - Rozhodnutia o úprave študijných programov