UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:
BRATISLAVA

Pondelok

8:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 15:00

Streda

8:00 - 17:00

Štvrtok

8:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 12:30

Otváracie hodiny:
BANSKÁ BYSTRICA

Pondelok

8:00 - 14:30

Utorok

8:00 - 14:30

Streda

8:00 - 14:30

Štvrtok

8:00 - 14:30

Piatok

8:00 - 12:00

SLUŽBY:

Vyhľadávanie v on-line katalógu CRZP ponúka široké možnosti. Vyhľadávať je možné podľa názvu práce, autora práce, školiteľa, konzultanta, oponenta, podľa mena (vyhľadá meno bez rozdielu či ide o autora, školiteľa, oponenta alebo konzultanta), typu práce, abstraktu (zadaním slova alebo frázy, ktoré hľadáme v abstrakte), podľa kľúčových slov, podľa študijných odborov, podľa noviniek (ponúkne sa výber prác, ktoré prišli do registra za posledných 6, 12, 24 alebo 48 hodín). Ďalej je možno práce vyhľadávať podľa roku odovzdania do CRZP, podľa jazyka, v akom je práca napísaná, podľa vysokej školy a podľa toho, či chceme, aby zadaný text na vyhľadávanie vyhľadávalo ako frázu, alebo aby vyhľadávalo všetky slová zadaného textu alebo či má hľadať zadané slovo len ak príslušné pole začína práve zadaným slovom. Okrem toho je možné zobrazovať informácie len o zverejnených prácach alebo o všetkých.

Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.

Prístup k významným medicínskym e-zdrojom (17 plnotextových databáz) ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.

Po zaregistrovaní umožňuje link https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici

Zápisné – 3,30€

Predĺženie platnosti preukazu – 2,00€

Medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Bibliograficko-rešeršné služby

Základný poplatok – 2,00€

Každá citácia – 0,15€

Upomienky

I. – 1,00€

II. – 2,00€

III. – 4,00€

e-mailová – 0,10€

Zamestnanci knižnice

Bratislava
Mgr. Miroslava Grožajová

riaditeľka knižnice

Ing. Miluša Farková

výpožičné oddelenie

Magdaléna Rožňová

výpožičné oddelenie

Ing. Jana Stasíková

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Zuzana Makovická

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Klára Ožvátová

evidencia publikačnej činnosti

Darina Czodorová

akvizícia kníh a časopisov

Mgr. Petra Klokočníková

evidencia publikačnej činnosti

Kristína Gavurníková

citácie

Banská Bystrica
Jelena Dolňanova

výpožičné oddelenie

Mgr. Žaneta Kresanová

elektronická študovňa

Dokumenty knižnice

  • Štatút univerzitnej knižnice [ PDF ]
  • Organizačný poriadok [ PDF ]
  • Výpožičný poriadok [ PDF ]
  • Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní [ PDF ]
  • Vyhláška MŠ SR č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti [ PDF ]
    príloha č. 1 [ PDF ], príloha č. 2 [ PDF ], príloha č. 10 [ PDF ]
  • Informácia “Ako si objednať rešerš” [ PDF ]
  • Žiadanka o rešerš [ DOC ]

Aktualizované 5.2.2024 (Mgr. Miroslava Grožajová)