UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:
BRATISLAVA

Pondelok

8:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 15:00

Streda

8:00 - 17:00

Štvrtok

8:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 12:30

Otváracie hodiny:
BANSKÁ BYSTRICA

Pondelok

8:00 - 14:30

Utorok

8:00 - 14:30

Streda

8:00 - 14:30

Štvrtok

8:00 - 14:30

Piatok

8:00 - 12:00

SLUŽBY:

Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.

Prístup k významným medicínskym e-zdrojom (17 plnotextových databáz) ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.

Po zaregistrovaní umožňuje link https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici

Zápisné – 3,30€

Predĺženie platnosti preukazu – 2,00€

Medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Bibliograficko-rešeršné služby

Základný poplatok – 2,00€

Každá citácia – 0,15€

Upomienky

I. – 1,00€

II. – 2,00€

III. – 4,00€

e-mailová – 0,10€

Zamestnanci knižnice

Bratislava
Mgr. Miroslava Grožajová

riaditeľka knižnice

Ing. Miluša Farková

výpožičné oddelenie

Magdaléna Rožňová

výpožičné oddelenie

Ing. Jana Stasíková

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Zuzana Makovická

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Klára Ožvátová

evidencia publikačnej činnosti

Darina Czodorová

akvizícia kníh a časopisov

Mgr. Petra Klokočníková

evidencia publikačnej činnosti

Kristína Gavurníková

citácie

Banská Bystrica
Jelena Dolňanova

výpožičné oddelenie

Mgr. Žaneta Kresanová

elektronická študovňa

Dokumenty knižnice

  • Štatút univerzitnej knižnice [ PDF ]
  • Organizačný poriadok [ PDF ]
  • Výpožičný poriadok [ PDF ]
  • Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní [ PDF ]
  • Vyhláška MŠ SR č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti [ PDF ]
    príloha č. 1 [ PDF ], príloha č. 2 [ PDF ], príloha č. 10 [ PDF ]
  • Informácia “Ako si objednať rešerš” [ PDF ]
  • Žiadanka o rešerš [ DOC ]

Aktualizované: 17.3.2023