Príloha k zápisnici č. 5/2022 - Súhrnné správy a rozhodnutia k študijným programom

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Študijný programSúhrnná správaRozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 7200, I. stupeň, denná formaS7200R1058
ošetrovateľstvo, č. 183716, I. stupeň, externá formaS183716R1059
ošetrovateľstvo, č. 113508, II. stupeň, externá formaS113508R1060
ošetrovateľstvo, č. 183936, III. stupeň, denná formaS183936R1061
ošetrovateľstvo, č. 183937, III. stupeň, externá formaS183937R1062
fyzioterapia, č. 7198, I. stupeň, denná formaS7198R1063
fyzioterapia, č. 113517, I. stupeň, externá formaS113517R1064
fyzioterapia, č. 113520, II. stupeň, externá formaS113520R1065
fyziologická a klinická výživa, č. 183714, I. stupeň, externá formaS183714R1066
dentálna hygiena, č. 184165, I. stupeň, denná formaS184165R1067
dentálna hygiena, č. 184164, I. stupeň, externá formaS184164R1068
pôrodná asistencia, č. 7195, I. stupeň, denná formaS7195R1069
rádiologická technika, č. 7190, I. stupeň, denná formaS7190R1070
rádiologická technika, č. 113519, I. stupeň, externá formaS113519R1071
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 7192, I. stupeň, denná formaS7192R1072
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 113530, I. stupeň, externá formaS113530R1073
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Študijný programSúhrnná správaRozhodnutie
verejné zdravotníctvo, 7202, I. stupeň, denná formaS7202R1074
verejné zdravotníctvo, 113510, I. stupeň, externá formaS113510R1075
verejné zdravotníctvo, 7182, II. stupeň, denná formaS7182R1076
verejné zdravotníctvo, 113504, II. stupeň, externá formaS113504R1077
verejné zdravotníctvo, 7184, III. stupeň, denná formaS7184R1078
verejné zdravotníctvo, 113496, III. stupeň, externá formaS113496R1079
HIK – Verejné zdravotníctvoSHIK_VZR1080
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Študijný programSúhrnná správaRozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 4276, I. stupeň (655), denná formaS4276R1081
ošetrovateľstvo, č. 183653, I. stupeň (655), externá formaS183653R1082
fyzioterapia, č. 7210, I. stupeň (655), denná formaS7210R1083
fyzioterapia, č. 113524, I. stupeň (655), externá formaS113524R1084
fyzioterapia, č. 4273, II. stupeň (767), denná formaS4273R1085
fyzioterapia, č. 184071, II. stupeň (767), externá formaS184071R1086
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 7208, I. stupeň (655), denná formaS7208R1087
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 113500, I. stupeň (655), externá formaS113500R1088
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, č. 30189, I. stupeň, denná formaS30189R1089
Lekárska fakulta SZU
Študijný programSúhrnná správaRozhodnutie
všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň, denná forma, č. 4272S4272R1090
zubné lekárstvo, I.+II. stupeň, denná forma, č. 100539S100539R1091
vnútorné choroby, III. stupeň, externá forma, č. 4269S4269R1092
chirurgia, III. stupeň, externá forma, č. 4266S4266R1093
HIK – Vnútorné chorobySHIK_VCHR1094
HIK – ChirurgiaSHIK_CHR1095