Príloha k zápisnici č. 5/2022 - Súhrnné správy a rozhodnutia k študijným programom

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 7200, I. stupeň, denná forma S7200 R1058
ošetrovateľstvo, č. 183716, I. stupeň, externá forma S183716 R1059
ošetrovateľstvo, č. 113508, II. stupeň, externá forma S113508 R1060
ošetrovateľstvo, č. 183936, III. stupeň, denná forma S183936 R1061
ošetrovateľstvo, č. 183937, III. stupeň, externá forma S183937 R1062
fyzioterapia, č. 7198, I. stupeň, denná forma S7198 R1063
fyzioterapia, č. 113517, I. stupeň, externá forma S113517 R1064
fyzioterapia, č. 113520, II. stupeň, externá forma S113520 R1065
fyziologická a klinická výživa, č. 183714, I. stupeň, externá forma S183714 R1066
dentálna hygiena, č. 184165, I. stupeň, denná forma S184165 R1067
dentálna hygiena, č. 184164, I. stupeň, externá forma S184164 R1068
pôrodná asistencia, č. 7195, I. stupeň, denná forma S7195 R1069
rádiologická technika, č. 7190, I. stupeň, denná forma S7190 R1070
rádiologická technika, č. 113519, I. stupeň, externá forma S113519 R1071
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 7192, I. stupeň, denná forma S7192 R1072
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 113530, I. stupeň, externá forma S113530 R1073
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
verejné zdravotníctvo, 7202, I. stupeň, denná forma S7202 R1074
verejné zdravotníctvo, 113510, I. stupeň, externá forma S113510 R1075
verejné zdravotníctvo, 7182, II. stupeň, denná forma S7182 R1076
verejné zdravotníctvo, 113504, II. stupeň, externá forma S113504 R1077
verejné zdravotníctvo, 7184, III. stupeň, denná forma S7184 R1078
verejné zdravotníctvo, 113496, III. stupeň, externá forma S113496 R1079
HIK – Verejné zdravotníctvo SHIK_VZ R1080
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 4276, I. stupeň (655), denná forma S4276 R1081
ošetrovateľstvo, č. 183653, I. stupeň (655), externá forma S183653 R1082
fyzioterapia, č. 7210, I. stupeň (655), denná forma S7210 R1083
fyzioterapia, č. 113524, I. stupeň (655), externá forma S113524 R1084
fyzioterapia, č. 4273, II. stupeň (767), denná forma S4273 R1085
fyzioterapia, č. 184071, II. stupeň (767), externá forma S184071 R1086
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 7208, I. stupeň (655), denná forma S7208 R1087
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 113500, I. stupeň (655), externá forma S113500 R1088
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, č. 30189, I. stupeň, denná forma S30189 R1089
Lekárska fakulta SZU
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň, denná forma, č. 4272 S4272 R1090
zubné lekárstvo, I.+II. stupeň, denná forma, č. 100539 S100539 R1091
vnútorné choroby, III. stupeň, externá forma, č. 4269 S4269 R1092
chirurgia, III. stupeň, externá forma, č. 4266 S4266 R1093
HIK – Vnútorné choroby SHIK_VCH R1094
HIK – Chirurgia SHIK_CH R1095