Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum na identifikáciu a charakterizáciu interakcie medzi hormonálnou terapiou a antiretrovírusovými liekmi (ARV) používanými na liečbu a prevenciu HIV a koinfekcií. Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-018.html

Details

Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 21.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podpora míľnikových projektov zameraných na vývoj a využívanie nových prediktívnych modelov, testov, nástrojov a/alebo platforiem založených na penetrácii a efluxe malých…

Details

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

V dňoch 19. až 20. apríla 2024 sa v Bardejovských kúpeľoch konal 10. ročník  konferencie s medzinárodnou účasťou Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, ktorej spoluorganizátorom bola aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Nosnou témou bola tento rok Výživa a metabolický syndróm. Slovenskú zdravotnícku  univerzitu na konferencii zastupovala prvá prorektorka doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH a  Lekársku fakultu SZU  prvá…

Details

Slovenskí študenti sa zúčastnili na simulácii rokovaní Rady Európskej únie

Šiesti slovenskí študenti sa zúčastnili simulácie rokovaní Rady Európskej únie (#ConSIMium). Organizátorom súťaže bol generálny sekretariát Rady Európskej únie. Na Slovensku bola partnerom projektu Slovenská rektorská konferencia. Študentskí delegáti a národní koordinátori z členských krajín EÚ mali príležitosť 8. a 9. apríla 2024 zažiť na vlastnej koži rokovania predsedov vlád, veľvyslancov, ministrov a expertov alebo…

Details

XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024

Dňa 18.-19.4.24 sa v Nitre konalo tradičné multidisciplinárne podujatie  s celoslovenským presahom –  XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024.  Medzi pozvanými prednášajúcimi zo strany organizátorov (Špec. nemocnica sv. Svorada) boli prodekani LF SZU prof. Janík a doc. Laššán, ktorý sa prítomným na slávnostnom otvorení prihovoril  aj v mene rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity a  dekana…

Details

NAŠI MEDICI

Tento týždeň bol venovaný rôznym preventívnym programom. Študenti našej Lekárskej fakulty pomáhali v Bratislave v Eurovei na akcii zameranej na zvýšenie povedomia laickej verejnosti o význame a dôležitosti prevencie. Vysvetľovali potrebu pravidelného samovyšetrenia prsníkov a semenníkov. Taktiež sa aktívne zúčastnili verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine Dňa narcisov. V piatok zase naši študenti zubného lekárstva, pri príležitosti…

Details

Emergency Competitive Revision to Existing NIH Awards (Emergency Supplement – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Emergency Competitive Revision to Existing NIH Awards (Emergency Supplement – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.4.2024 Dátum ukončenia: 19.4.2027 Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú komunite žiadateľov, že môžu byť dostupné finančné prostriedky na žiadosti na základe prezidentom vyhlásenej katastrofy podľa Staffordovho zákona, stavu núdze v oblasti verejného zdravia vyhláseného tajomníkom,…

Details

Fakulty ošetrovateľstva neprodukujú nezamestnaných a ľudí neschopných uplatniť sa na trhu práce

Televízne príbehy o sestrách a ďalších zdravotníkoch ľudí nedokážu inšpirovať k tomu, aby chceli pracovať v zdravotníctve. „Mediálna motivácia nefunguje, denné seriály uchádzačov nemotivujú. Vnímajú, že ide o umelecké spracovanie tém, ktoré je odlišné od reality,“ v ankete Zdravotníckeho denníka konštatovali dekanky dvoch fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktoré pripravujú sestry. … viac v článku na spravodajskom portáli Zdravotnícky denník

Details

Optimizing Behavioral Sleep Interventions for Adolescents and Young Adults (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Optimizing Behavioral Sleep Interventions for Adolescents and Young Adults (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 17.4.2024 Dátum ukončenia: 14.6.2025 Účel projektu: NIMH hľadá uchádzačov pre pilotný výskum na prispôsobenie, optimalizáciu a testovanie empiricky podporovaných behaviorálnych intervencií, ktoré riešia bežné problémy so spánkom u dospievajúcich a mladých dospelých s alebo s rizikom poruchy duševného…

Details

Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.4.2024 Dátum ukončenia: 16.8.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) hľadá uchádzačov, ktorí koordinujú úsilie súčasne charakterizovať účinky neuromodulácie na mozgové okruhy a správanie súvisiace s poruchou užívania látok (SUD)…

Details