Výsledok VK/35/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU (30.10.-21.11.2023)

DOKUMENTY: DOC774 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU so…

Výsledok VK/33/2023 na funkčné miesto docenta na III. internú kliniku SZU v Banskej Bystrici so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a hepatológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC723   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Výsledok VK/32/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a pneumológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC724   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Výsledok VK/31/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na mikrobiológiu a parazitológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokumenty: DOC732 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie…

Výsledok VK/30/2023 na funkčné miesto docenta na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na pediatriu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC727   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Klinika pre…

Výsledok VK/28/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB (8.9.-22.9.2023)

Dokumenty: DOC655 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB…

VK/27/2023 na funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku LF a UNB (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC684   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Psychiatrickú…

Výsledok VK/26/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav patologickej fyziológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC666   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav…

Výsledok VK/25/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav histológie a embryológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC662   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav…

Výsledok VK/24/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej onkológie LF a NOÚ (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC656 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej…