VK/28/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB (8.9.-22.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB so zameraním…

VK/27/2023 na funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku LF a UNB (5.9.-19.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku LF a…

VK/26/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav patologickej fyziológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

  Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav patologickej fyziológie…

VK/25/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav histológie a embryológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav histológie  a embryológie…

VK/24/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej onkológie LF a NOÚ (5.9.-19.9.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej onkológie LF…

Výsledok VK/14/2023 – Vedúci zamestnanec Oddelenia mikrobiológie LF SZU a vedúci zamestnanec Ústavu histológie a embryológie LF SZU (10.5.-2.6.2023)

Dokumenty: DOC510 DOC511   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre…

Výsledok VK/13/2023 – Odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie LF SZU a asistent na Katedru zubného lekárstva (10.5.-2.6.2023)

Dokumenty: DOC508 DOC509   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie: 1 funkčného miesta odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie…

Výsledok – VK/07/2023 – Funkčné miesto asistenta (10.2.-28.2.2023)

Zápisnica: DOC429 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie 1 funkčného miesta asistent na Oddelenie mikrobiológie na Ústave mikrobiológie LF…