Kontaktné informácie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03
Bratislava

IČO: 00165361
IČ DPH: SK2020341895

+421 2 59 370 111 – spojovateľ

Telefónny zoznam (z dôvodov GDPR je dostupný len zamestnancom SZU).

Kontaktujte nás