Kontaktné informácie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03
Bratislava

+421 2 59 370 111 – spojovateľ
+421 2 59 370 274 – rektorát

Kontaktujte nás