Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií

Vyhľadávanie:

Napriek prázdninám sa mnohí posadia do lavíc. Desiatky detí začali letné štúdium na detských univerzitách

.. reportáž TV Markíza
.. reportáž TV JOJ

Informácie televízie TA3 o Detskej zdravotníckej univerzite

Leto je v plnom prúde a dá sa prežiť vskutku mnohorako. Veľkej popularite sa tešia aj Detské univerzity. V rámci týchto vzdelávacích podujatí získavajú deti a mládež najnovšie informácie z vedy, techniky či umenia od špičkových odborníkov. V Štúdiu ta3 sme predstavili Detskú zdravotnícku univerzitu. O jej cieľoch a programe povedali viac rektor SZU Peter Šimko a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii Zuzana Slezáková.

.. reportáž

TERMÍNY ZÁPISOV – akademický rok 2024/2025

.. viac informácií

Milí študenti a zamestnanci,

na Ústave výživy Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave máte možnosť prehodnotiť a skonzultovať s našou nutričnou terapeutkou Vaše stravovacie návyky a využiť diagnostiku zloženia a stavby Vášho tela pomocou prístroja In Body založeného na princípe merania bioimpedancie.

V prípade záujmu si dohodnite termín. Telefónne číslo: 02 59 370 470, e-mail: vyziva@szu.sk

Nezabúdajme, že strava ovplyvňuje naše zdravie …..

Od 1. februára 2023 je na vzdelávacie a študijné účely k dispozícii študovňa pre študentov SZU, s možnosťou pripojenia sa na lokálnu internetovú sieť a WIFI signálom. Nachádza sa v prechodovej chodbe medzi recepciou L12 a internátom. Kľúče od študovne si môžete vyzdvihnúť na recepcii L12.

júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Udalosti pre 1 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 júl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 31 júl
Žiadne udalosti

11th Global Summit on Nursing Education & Health Care, Toronto, Kanada – s účasťou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Dňa 1. a 2. júla 2024 sa v Toronte (Kanada) konal kongres „11th Global Summit on Nursing Education & Health Care”. Odborníci z celého sveta sa spojili a predniesli výsledky svojej vedecko-výskumnej práce a skúsenosti s uplatňovaním princípov praxe založenej na dôkazoch v ošetrovateľskom vzdelávaní a v ošetrovateľskej praxi. Slovenská republika mala tiež svojich zástupcov v programe, a to z Katedry ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných…

zobraziť viac

Štátne skúšky v akademickom roku 2023/2024. Prví absolventi dentálnej hygieny.

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa v akademickom roku 2023/2024 konali štátne skúšky v 11 študijných programoch dennej a externej formy bakalárskych a magisterských študijných programov. Komisie pre štátne skúšky, ktorých zloženie posilnili okrem odborníkov z fakulty i zástupcov iných vysokých škôl a odborníci z praxe, preverila vedomosti 236 študentov. Brány fakulty opustilo 222 absolventov, ktorí…

zobraziť viac

„Zvyšovanie kvality vzdelávania sestier“ – workshop s mentorkami

Dňa 26. júna 2024 pozvanie prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD, MPH, univ. prof., dekanky fakulty, vedúcej Katedry ošetrovateľstva, prijali  mentorky – sestry z klinických pracovísk, ktoré sa podieľajú na odbornej príprave študentov dennej a externej formy študijného programu ošetrovateľstvo. Programom workshopu bolo informovanie mentoriek o nastavených procesoch vnútorného systému kvality fakulty v oblasti praktickej výučby. Sestrám z praxe dekanka podrobne…

zobraziť viac

Kvalita vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov – získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov

Dňa 27. júna 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave uskutočnil workshop so zamestnávateľmi absolventov jednotlivých študijných programov – sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, zdravotníckych záchranárov, rádiologických technikov. Námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť, manažérky kvality a riaditeľky pre vzdelávanie jednotlivých zdravotníckych zariadení prijali pozvanie prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD, MPH, univ. prof., dekanky fakulty. Programom…

zobraziť viac

VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI NA RAŇAJKÁCH S DEKANKOU

Dňa 25.6.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií konali Raňajky s dekankou prof. PhDr. Zuzanou Slezákovou, PhD., MPH. Tohto stretnutia sa zúčastnili študenti Renáta Böhmová, Fujáková Daniela a Mráziková Petra, ktorým bola udelená Cena dekana za najlepšie študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia a Michal Riša, ktorý dostal Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu.…

zobraziť viac

Medzinárodný vedecký kongres Interdisciplinary care for people in health and disease in the face of modern challenges and threats

Dňa 12. júna 2024 sa v Poľskom Olsztyne konal Medzinárodný vedecký kongres v rámci bilaterálnej dohody (V4)  medzi Poľskom a Slovenskom s názvom „Interdisciplinary care for people in health and disease in the face of modern challenges and threats“. Organizátorom kongresu boli University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Collegium Medicum, School of Public Health, Olsztyn, Poland, Polish Nursing…

zobraziť viac

XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave

Dňa 23.apríla 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Konferencia začala úvodným slovom pani dekanky a pokračovala prezentáciami jednotlivých príspevkov v 6 odborných sekciách (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, rádiologická…

zobraziť viac

Edukačné podujatie Katedry ošetrovateľstva pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk

Dňa 6.5.2024 organizovala Katedra ošetrovateľstva FOaZOŠ Deň hygieny rúk pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si symbolicky pripomíname 5. mája. Hygiena rúk je základným krokom k zníženiu infekcií preto sa čistými rukami chránime pred infekčnými ochoreniami seba i okolie. Čisté ruky prispievajú k bezpečnejšiemu prostrediu okolo nás preto účinné umývanie a dezinfekcia rúk si…

zobraziť viac

Aktualizované 11.6.2024 (PhDr. Andrea Písecká)