Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií

Vyhľadávanie:

Instagram_logo_2016.svg
untitled

Pri príležitosti Svetového dňa pohybu 25. apríla 2024 organizuje Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Bratislave 1.fakultný deň pohybu pre študentov a zamestnancov fakulty SZU, ktorý sa bude konať na Štrkoveckom jazere v Ružinove o 9:00 hod. pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH.
Zúčastnite sa aj Vy a behom na 3 km podporte Svetový deň pohybu!

Na beh sa môžete registrovať cez formulár do 23.4.2024.

Rozhodnutie č. 1/2024

Podľa Študijného poriadku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave čl. 17, ods. 4 upravujem harmonogram akademického roka 2023/2024 nasledovne:

  • Končiaci študenti dennej formy Bc.: Skúškové obdobie majú od nasledujúceho pracovného dňa po poslednom termíne prednášok / cvičení v letnom semestri do 7. mája 2024.
  • Končiaci študenti externej formy Bc.: Skúškové obdobie majú od nasledujúceho pracovného dňa po poslednom termíne sústredenia v letnom semestri do 3. mája 2024.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. – dekanka

.. čítať dokument

Milí študenti a zamestnanci,

na Ústave výživy Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave máte možnosť prehodnotiť a skonzultovať s našou nutričnou terapeutkou Vaše stravovacie návyky a využiť diagnostiku zloženia a stavby Vášho tela pomocou prístroja In Body založeného na princípe merania bioimpedancie.

V prípade záujmu si dohodnite termín. Telefónne číslo: 02 59 370 470, e-mail: vyziva@szu.sk

Nezabúdajme, že strava ovplyvňuje naše zdravie …..

Od 1. februára 2023 je na vzdelávacie a študijné účely k dispozícii študovňa pre študentov SZU, s možnosťou pripojenia sa na lokálnu internetovú sieť a WIFI signálom. Nachádza sa v prechodovej chodbe medzi recepciou L12 a internátom. Kľúče od študovne si môžete vyzdvihnúť na recepcii L12.

apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Udalosti pre 1 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 apríl
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 apríl
Žiadne udalosti

Fakulty ošetrovateľstva neprodukujú nezamestnaných a ľudí neschopných uplatniť sa na trhu práce

Televízne príbehy o sestrách a ďalších zdravotníkoch ľudí nedokážu inšpirovať k tomu, aby chceli pracovať v zdravotníctve. „Mediálna motivácia nefunguje, denné seriály uchádzačov nemotivujú. Vnímajú, že ide o umelecké spracovanie tém, ktoré je odlišné od reality,“ v ankete Zdravotníckeho denníka konštatovali dekanky dvoch fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktoré pripravujú sestry. … viac v článku na spravodajskom portáli Zdravotnícky denník

zobraziť viac

Výcvikový kurz – horská záchranná služba

Študenti 1. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť absolvovali výcvikový kurz – horská záchranná služba na Liptove. Študenti sa oboznámili so záchrannou službou v horskom teréne a s princípmi riešenia núdzových situácií v zimných a letných podmienkach v horskom teréne. Mali možnosť vyskúšať si transport zraneného pomocou transportných prostriedkov používaných pri záchrane v horách, zlaňovanie, spôsob vyhľadávania osôb zasypaných lavínou…

zobraziť viac

Učiteľská mobilita na FOaZOŠ SZU

V dňoch 18.3. – 20.3. 2024 bola na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnená teaching mobilita cez program Erasmus+ so zameraním na zvyšovanie jazykových zručností študentov fakulty v anglickom jazyku. Mobility sa zúčastnila Mgr. Hana Sobotková, Ph.D., odborný asistent z Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Počas mobility zrealizovala výučbu vo viacerých študijných…

zobraziť viac

Pôrodné asistentky absolvovali workshop – Rebozo v praxi pôrodnej asistentky

Katedra Pôrodnej asistencie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v rámci inovácií vzdelávania dňa 6. 3. 2024 organizovala workshop Rebozo v praxi pôrodnej asistentky, ktorý viedla Anna Kohútová, česká komunitná pôrodná asistentka. Rebozo je špeciálna technika zameraná na podporu ženy počas tehotnosti, pôrodu a šestonedelia. Prostredníctvom jemného prístupu – zavinovania do šatky a využitím reboza (špeciálne tkaný obdĺžnikový pás látky)…

zobraziť viac

Stretnutie a prednáška pre študentov s predstaviteľmi CareChoice z Írska

Dňa 4.3.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi siete zariadení CareChoice z Írska, ktorá je zameraná špeciálne na starostlivosť o seniorov. Dekanka fakulty FOaZOŠ SZU prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH spolu s prodekankou pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít doc. MUDr. Teréziou Krčméryovou, PhD. diskutovali s hosťami o možnostiach vzájomnej spolupráce najmä v oblasti mobilít…

zobraziť viac

Svetový deň mlieka v školách

25. september 2023 patril Svetovému dňu mlieka v školách. Je to medzinárodná udalosť, ktorá je od roku 2000 každoročne podporovaná a propagovaná Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je zvýšiť povedomie detí v školách o význame pitia mlieka a upozorniť ich na jeho benefity pre zdravý rast a vývoj v období detstva a dospievania. Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky…

zobraziť viac

Aktualizované 27.3.2024 (PhDr. Andrea Písecká)