Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií

Vyhľadávanie:

Rozhodnutie č. 1/2024

Podľa Študijného poriadku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave čl. 17, ods. 4 upravujem harmonogram akademického roka 2023/2024 nasledovne:

  • Končiaci študenti dennej formy Bc.: Skúškové obdobie majú od nasledujúceho pracovného dňa po poslednom termíne prednášok / cvičení v letnom semestri do 7. mája 2024.
  • Končiaci študenti externej formy Bc.: Skúškové obdobie majú od nasledujúceho pracovného dňa po poslednom termíne sústredenia v letnom semestri do 3. mája 2024.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. – dekanka

.. čítať dokument

Milí študenti a zamestnanci,

na Ústave výživy Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave máte možnosť prehodnotiť a skonzultovať s našou nutričnou terapeutkou Vaše stravovacie návyky a využiť diagnostiku zloženia a stavby Vášho tela pomocou prístroja In Body založeného na princípe merania bioimpedancie.

V prípade záujmu si dohodnite termín. Telefónne číslo: 02 59 370 470, e-mail: vyziva@szu.sk

Nezabúdajme, že strava ovplyvňuje naše zdravie …..

Od 1. februára 2023 je na vzdelávacie a študijné účely k dispozícii študovňa pre študentov SZU, s možnosťou pripojenia sa na lokálnu internetovú sieť a WIFI signálom. Nachádza sa v prechodovej chodbe medzi recepciou L12 a internátom. Kľúče od študovne si môžete vyzdvihnúť na recepcii L12.

máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti pre 1 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 31 máj
Žiadne udalosti

XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave

Dňa 23.apríla 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Konferencia začala úvodným slovom pani dekanky a pokračovala prezentáciami jednotlivých príspevkov v 6 odborných sekciách (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, rádiologická…

zobraziť viac

Medzinárodný deň sestier

Vážené študentky a vážení študenti, 12. máj je už od roku 1965 Medzinárodným dňom sestier ako pripomienka na Florence Nightingaleovú (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) – osobnosť, ktorá definovala princípy starostlivosti o pacienta platné až do súčasnosti. Zavedenie týchto princípov azda najvýznamnejšie prispela k profesionalizácii ošetrovateľskej praxe. Svojou obetavou prácou, zavedením a dodržiavaním štandardov starostlivosti o…

zobraziť viac

Edukačné podujatie Katedry ošetrovateľstva pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk

Dňa 6.5.2024 organizovala Katedra ošetrovateľstva FOaZOŠ Deň hygieny rúk pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si symbolicky pripomíname 5. mája. Hygiena rúk je základným krokom k zníženiu infekcií preto sa čistými rukami chránime pred infekčnými ochoreniami seba i okolie. Čisté ruky prispievajú k bezpečnejšiemu prostrediu okolo nás preto účinné umývanie a dezinfekcia rúk si…

zobraziť viac

Úspech študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ na súťaži posádok rýchlej zdravotníckej služby

Študenti 3. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa zúčastnili na súťaži profesionálnych posádok rýchlej zdravotnej služby v priestoroch futbalového štadióna Tehelné pole v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 13 posádok rôznych poskytovateľov ako aj študentov zdravotníckych vysokých škôl. Prvé miesto obsadili naši študenti Anton Rafaj a Matúš Janiga a tretie miesto získali rovnako naši študenti Ema Zaťková a Dominik Poizl.

zobraziť viac

Prvý Fakultný deň pohybu

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií dňa 25.04.2024 organizovala 1. Fakultný deň pohybu pri príležitosti Svetového dňa pohybu, ktorý si pripomenulo 148 bežcov z toho 103 žien a 45 mužov 3 kilometrovým behom okolo Štrkoveckého jazera v Ružinove. Do behu sa zapojili študenti ale aj pedagógovia, ktorí boli rozdelení do 2 kategórií: muži a ženy. V každej kategórií sa umiestnili študenti na…

zobraziť viac

Prednáška zástupcov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Dňa 22. apríla 2024 sa konala prednáška pre študentov 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na tému úlohy a činnosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Na pôde našej fakulty sme privítali prezidentku SK SaPA Mgr. Ivetu Lazorovú, PhD., MPH a predsedníčku kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Ivetu Michalcovú, MPH. Študenti mali príležitosť oboznámiť sa s úlohami stavovskej…

zobraziť viac

Fakulty ošetrovateľstva neprodukujú nezamestnaných a ľudí neschopných uplatniť sa na trhu práce

Televízne príbehy o sestrách a ďalších zdravotníkoch ľudí nedokážu inšpirovať k tomu, aby chceli pracovať v zdravotníctve. „Mediálna motivácia nefunguje, denné seriály uchádzačov nemotivujú. Vnímajú, že ide o umelecké spracovanie tém, ktoré je odlišné od reality,“ v ankete Zdravotníckeho denníka konštatovali dekanky dvoch fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktoré pripravujú sestry. … viac v článku na spravodajskom portáli Zdravotnícky denník

zobraziť viac

Výcvikový kurz – horská záchranná služba

Študenti 1. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť absolvovali výcvikový kurz – horská záchranná služba na Liptove. Študenti sa oboznámili so záchrannou službou v horskom teréne a s princípmi riešenia núdzových situácií v zimných a letných podmienkach v horskom teréne. Mali možnosť vyskúšať si transport zraneného pomocou transportných prostriedkov používaných pri záchrane v horách, zlaňovanie, spôsob vyhľadávania osôb zasypaných lavínou…

zobraziť viac

Aktualizované 27.3.2024 (PhDr. Andrea Písecká)