Akreditované študijné programy

Študijné programy (ročenky)

Študenti so špecifickými potrebami

Kontakt:

 • univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
  doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

  • tel: +421 2 59370 469
  • e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk
  • osobné konzultácie (po predchádzajúcom dohovore): miestnosť B-408, 4.posch., Limbová 14, 833 03 Bratislava

Dokumenty:

Smernica č. 6/2021:  Smernica SZU k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SZU v Bratislave

  • Prílohy:
   • Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby (DOCPDF)
   • Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb (DOCPDF)
   • Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb (TU)

Ubytovanie pre denných študentov

v Ubytovacom zariadení SZU, Limbová 12 a v Polyfunkčnom zariadení FZ v Banskej Bystrici

Kontakt na Pedagogický odbor: 

Danica Čapková, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

Tehotenské štipendium

Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

Bližšie informácie:

https://www.minedu.sk/tehotenske-stipendium/

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia (DOCXPDF) spolu s prílohami poslať na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Pedagogický odbor
Limbová 12
833 03 Bratislava

Kontakt na Pedagogický odbor: 

Danica Čapková, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

Študijné referentky

FOaZOŠ

FVZ

LF

Study Department in English programme:

 

FZ v BB

Vnútorné predpisy