Akreditované študijné programy

Študijné programy (ročenky)

Študenti so špecifickými potrebami

Kontakt:

 • univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
  doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

  • tel: +421 2 59370 469
  • e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk
  • osobné konzultácie (po predchádzajúcom dohovore): miestnosť B-408, 4.posch., Limbová 14, 833 03 Bratislava

Dokumenty:

Smernica č. 6/2021:  Smernica SZU k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SZU v Bratislave

  • Prílohy:
   • Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby (DOCPDF)
   • Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb (DOCPDF)
   • Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb (TU)

Ubytovanie pre denných študentov

v Ubytovacom zariadení SZU, Limbová 12 a v Polyfunkčnom zariadení FZ v Banskej Bystrici

Kontakt na Pedagogický odbor: 

Danica Čapková, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

Tehotenské štipendium

Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

Bližšie informácie:

https://www.minedu.sk/tehotenske-stipendium/

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia (DOCXPDF) spolu s prílohami poslať na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Pedagogický odbor
Limbová 12
833 03 Bratislava

Kontakt na Pedagogický odbor: 

Danica Čapková, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

Pôžičky pre študentov

Študentská a pedagogická pôžička z Fondu na podporu vzdelávania

Si študent plný nápadov? Máš obrovský potenciál, ale nie vždy aj dostatok zdrojov na ich uskutočnenie? Teraz je ten správny čas premeniť svoje nápady na skutočnosť. Či už túžiš po realizácii vlastných projektov, chceš zažiť študijnú skúsenosť v zahraničí, alebo hľadáš spôsob ako si pokryť internát či iné študentské výdavky, naša študentská pôžička ti v tom pomôže.

Termíny vypísaných pôžičiek sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke Fondu na podporu vzdelávania www.fnpv.sk.

 

Typy študentských pôžičiek

Pôžička bez ručiteľa

Pre koho je určená?

Pre študenta I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme na vysokej škole v Slovenskej republike. Študent musí spĺňať aspoň jedno zo špeciálnych kritérií pre tento typ pôžičky.

Aká je maximálna výška pôžičky?

2 000,00 € – pôžička je bezúčelová

Aký je cieľ pôžičky?

Cieľom pôžičky je podporiť sociálno-ekonomicky slabšiu skupinu študentov a sprístupniť im vysokoškolské vzdelanie.

Pôžička s ručiteľom

Pre koho je určená?

 1. Pre študenta I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.
  Aká je maximálna výška pôžičky?
  7 500,00 € – pôžička je bezúčelová
 2. Pre študenta III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
  Aká je maximálna výška pôžičky?
  15 000,00 € – pôžička je bezúčelová

Aký je cieľ pôžičky?

Cieľom pôžičky je podporiť širokospektrálnu skupinu študentov a zlepšiť im podmienky počas vysokoškolského vzdelávania.

Pôžička s ručiteľom určená iba pre excelentné VŠ

Pre koho je určená?

Pre študenta I. II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Škola sa musí nachádzať zozname VŠ s najlepším celosvetovým hodnotením v rebríčku do 500 miesta.

Aká je maximálna výška pôžičky?

 1. 20 000,00 € – pôžička je bezúčelová
 2. 40 000,00 € – pôžička je účelová (minimálne polovica z poskytnutej pôžičky musí byť použitá na úhradu školného)

Aký je cieľ pôžičky?
Cieľom pôžičky je podporiť talentovaných študentov študujúcich v zahraničí a následne ich motivovať k návratu a výkonu práce na Slovensku. Ak máš o pôžičku záujem musíš byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiadaš.

 

Výhody študentskej pôžičky

 • začneš splácať až po ukončení štúdia
 • počas štúdia sa pôžička neúročí
 • po ukončení štúdia sa pôžička úročí iba 4% úrokom ročne
 • vedenie účtu máš bez poplatkov
 • o pôžičku môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby vysokoškolského štúdia, najviac však šesťkrát akademických rokov (ktoré nemusia nasledovať po sebe)
 • máš nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie

Pedagogická pôžička

Základné informácie

 • maximálna výška pôžičky je 15 000,00 €
 • pôžička je bezúčelová
 • pôžička sa úročí iba 4% úrokom ročne
 • doba splatnosti je min. 5 a max. 15 rokov

Zabezpečenie pôžičky

Funguje formou ručenia pre pôžičky vo výške od 5 000,00 € vrátane a zároveň formou poistenia vo výške 0,4% ročne z nesplatenej istiny.

Výhody pedagogickej pôžičky

 • bezúčelová
 • bez vekového obmedzenia
 • výhodné splácanie
 • nízky úrok
 • výška pôžičky
 • je vhodná aj pre doktorandov študujúcich dennú formu štúdia

Chceš mať vždy aktuálne informácie alebo sa dozvedieť viac o pôžičkách z Fondu na podporu vzdelávania? Tak sleduj náš web www.fnpv.sk, Facebook a Instagram.

Študijné referentky

FOaZOŠ

FVZ

LF

Study Department in English programme:

 

FZ v BB

Vnútorné predpisy