Habilitačné a inauguračné konania

Verejné zdravotníctvo

      • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
      • prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
      • doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Aktualizované: 03.12.2022
Zodpovedný – dekanát FVZ