Habilitačné a inauguračné konania

Verejné zdravotníctvo

      • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
      • prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
      • doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH

Aktualizované 06.06.2023 (Mgr. Andrej Vyskoč, PhD.)