Fakulty ošetrovateľstva neprodukujú nezamestnaných a ľudí neschopných uplatniť sa na trhu práce

Televízne príbehy o sestrách a ďalších zdravotníkoch ľudí nedokážu inšpirovať k tomu, aby chceli pracovať v zdravotníctve. „Mediálna motivácia nefunguje, denné seriály uchádzačov nemotivujú. Vnímajú, že ide o umelecké spracovanie tém, ktoré je odlišné od reality,“ v ankete Zdravotníckeho denníka konštatovali dekanky dvoch fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktoré pripravujú sestry. … viac v článku na spravodajskom portáli Zdravotnícky denník

Výcvikový kurz – horská záchranná služba

Študenti 1. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť absolvovali výcvikový kurz – horská záchranná služba na Liptove. Študenti sa oboznámili so záchrannou službou v horskom teréne a s princípmi riešenia núdzových situácií v zimných a letných podmienkach v horskom teréne. Mali možnosť vyskúšať si transport zraneného pomocou transportných prostriedkov používaných pri záchrane v horách, zlaňovanie, spôsob vyhľadávania osôb zasypaných lavínou…

Návšteva predstaviteľov Ternopilskej štátnej zdravotníckej univerzity I. Horbaczewského na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 11. apríla 2024 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave rektor Ternopilskej štátnej zdravotníckej univerzity I. Horbaczewského prof. Mykhaylo Korda, MD., PhD., DrSc. a prof. Oksana Šefčuk, MD., PhD, DrSc. vedúca Oddelenia riadenia výskumu a Oddelenia farmakológie a klinickej farmakológie. S rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc.…

TRÉNING INTERVEČNEJ ENDESKOPIE

V spolupráci s Nemocnicou Bory medici 5. ročníka Lekárskej fakulty SZU postupne absolvujú špeciálny tréning intervenčnej digestívnej endoskopie na ex vivo animálnych modeloch. Prvý tréning potvrdil, že študenti majú veľký záujem o simulačnú medicínu. „Pre našich medikov sme chceli vytvoriť jedinečné možnosti  a prístup k vysoko špecifickým medicínskym výkonom.  Je úplne samozrejmé, že takýto výkon na pacientovi nepatrí do rúk študenta-medika, preto výuka na…

 Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 18.8.2024 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto NOFO je podporiť vývoj a testovanie technológií prispôsobiteľných zmenám súvisiacim so starnutím u starších dospelých (vo veku 65 rokov alebo starších) s T1D s cieľom zlepšiť manažment cukrovky a kvalitu života. Starší…

Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 3.4.2024 Dátum ukončenia: 19.10.2024 Účel projektu: Účelom tohto fázovaného oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vytvoriť kanál na urýchlenie vývoja a včasnej validácie prediktívnych nástrojov a/alebo biomarkerov na informovanie o výbere liečby na individuálnej úrovni medzi dvoma alebo viacerými existujúcimi…

New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania je povzbudiť multidisciplinárnych výskumníkov, aby vyvinuli nové prístupy alebo aplikovali existujúce prístupy novými spôsobmi na meranie mozgovej aktivity, konektivity, genomiky alebo iných aspektov v celom vekovom spektre neurovývoja. Hlavným cieľom je rozšíriť…

New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania je povzbudiť multidisciplinárnych výskumníkov, aby vyvinuli prieskumné, veľmi nové nové prístupy alebo inovatívne aplikácie existujúcich prístupov na meranie mozgovej aktivity, konektivity, genomiky alebo iných aspektov v celom vekovom spektre neurovývoja. Hlavným cieľom…

Limited Competition: Research Resource for Natural Product Nuclear Magnetic Resonance Data (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Limited Competition: Research Resource for Natural Product Nuclear Magnetic Resonance Data (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.3.2024 Dátum ukončenia: 9.7.2024 Účel projektu: Národné centrum pre doplnkové a integrované zdravie (NCCIH) s Úradom pre doplnky stravy (ODS) žiadajú o žiadosti o pokračovanie zavedeného výskumného zdroja nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), ktorý pozostáva zo surových a metaúdajov z…