Medzinárodná konferencia Vizionári: Spoločne proti rakovine pľúc

Vizionári, konferencia, ktorá sa konala 18.9.2023 za aktívnej účasti prof. Róberta Babeľu, FISAC, prorektora SZU priniesli spoločnú zhodu tieňových ministrov zdravotníctva na tom, že prevencia onkologických ochorení – vrátane prevencie rakoviny pľúc – musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Ak onkologické ochorenia zachytíme skôr, vieme ich efektívnejšie liečiť, znížiť celkové náklady na liečbu a…

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave otvorila 21. akademický rok

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku s monotematickým vzdelávaním v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, komplexne zabezpečujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov otvorila v Aule Dioníza Diešku nový akademický rok 2023/2024. Na začiatku slávnostného otvorenia akademického roka sa rektor Slovenskej zdravotníckej…

Ponuka práce – PRACOVNÍK IT PODPORY

Miesto práce Limbová 12-14, Bratislava Druh pracovného pomeru plný úväzok Termín nástupu dohodou Mzdové podmienky (brutto) Funkčný plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zaradenie do príslušného platového stupňa bude podľa započítanej praxe. K tarifnému platu je možnosť včasného priznania osobného príplatku. Informácie o…

PACIENT NA PRVOM MIESTE

Dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH sa stretol s medikmi, aby im predstavil nové plány smerovania fakulty. Za najdôležitejšie považuje, aby každý medik, ale aj lekár mal na pamäti, že pacient musí byť v každom momente na prvom mieste. Iba tak sa dá podľa neho budovať zdravý vzťah a rovnako správne liečiť. Budúcim kolegom…

Stretnutie so zástupcami Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu

Dňa 19.9.2023 sme na našej univerzite privítali zástupcov Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu. Stretnutia sa zúčastnili pán rektor SZU, prorektor pre zahraničné vzťahy a zástupcovia hlavných študijných programov, ktoré by mohli potencionálnu spoluprácu využiť v prospech rozvoja svojich programov, študentov a pedagógov. Pri vzájomnej diskusii sa otvorili témy v oblasti možnosti vytvorenia dualného…

Ponuka práce – údržbár

Miesto práce Limbová 12-14, Bratislava Druh pracovného pomeru plný úväzok Termín nástupu dohodou Mzdové podmienky (brutto) 851 EUR/mesiac Funkčný plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zaradenie do príslušného platového stupňa bude podľa započítanej praxe. K tarifnému platu je možnosť včasného priznania osobného príplatku.…

Prezidentka vymenovala 48 nových profesorov

Dňa 13. septembra 2023 Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvací dekrét si v prezidentskom paláci prevzala aj pani prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH,  MHA, Prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie Lekárskej fakulty SZU.   Želáme veľa pracovných úspechov.

Novozvolený dekan Lekárskej fakulty SZU sa oficiálne ujal svojej funkcie

Včerajším dňom 11. 9. 2023 prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH oficiálne vymenovala nového dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave doc. MUDr. Ladislava Kužela, PhD., MPH. Nový dekan, hneď po ujatí sa funkcie, poďakoval za záslužnú prácu kolegom a v úvode vymenoval aj nových prodekanov. Prodekankou  pre…

Tlačová sprava Stravovanie – RON portál

Od 11.09.2023 v spolupráci Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s fy. RON SOFTWARE sme úspešne spustili novy stravovací systém pre objednávanie a výdaj stravy zamestnancom SZU v Bratislave s prepojením na dochádzkový IS. Zamestnanci majú prehlaď o všetkých objednávkach a pohyboch na svojom účte, ktorý si môžu pozrieť cez webové rozhranie RON portál SZU na adrese dochadzka.szu.sk, prípadne priamo na objednávacom dotykovom termináli…

Otvorenie akademického roka 2023/2024 na Fakulte zdravotníctva SZU

September každoročne otvára brány škôl; brány vysokoškolských inštitúcií, vrátane Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, nevynímajúc. Dňa 11. 9. 2023 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU do nového akademického roka 2023/2024. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA),…