Udelenie ocenenia

Udelenie ocenenia Dňa 30.11.2022 udelilo Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti pánovi rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. Jesseniovu cenu SLS ako prejav ocenenia knižnej publikácie ,,Princípy chirurgie Va a Vb“.

Ocenenie „Moja sestra“ 2022 získala klinická mentorka FOaZOŠ

Ocenenie „Moja sestra“ 2022 získala klinická mentorka FOaZOŠ Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o. z. (AOPP) zorganizovala v Bratislave v dňoch 25. – 26. novembra 2022 celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorej vyvrcholením už po šiestykrát bolo odovzdávanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Ocenenie si z rúk prezidentky AOPP Márie Lévyovej prevzalo 10 lekárov a 10…

Konferencia Laboratórna medicína 2022

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci s Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU organizuje v stredu 7. decembra 2022 o 9:15 v konferenčnej miestnosti Ministerstva zdravotníctva SR 25 výročnú konferenciu – podrobnosti (registrácia, program, informácie o prednášajúcich ap.) sú uverejnené na www.laboratornamedicina.sk 

Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.6.2022 Účel projektu: Toto oznámenie informuje výskumnú komunitu, že Národný inštitút pre starnutie (NIA) má v úmysle znovu vydať dve oznámenia o možnostiach financovania (FOA) pre nové a…

Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.6.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výpočtové dynamické modelovanie molekulárnych komplexov regulujúcich životný cyklus HIV, imunitné reakcie a terapeutické zásahy pri HIV/AIDS pomocou existujúcich a nových štrukturálnych súborov údajov o…

Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 4.10.2022 Dátum otvorenia: 14.1.2023 Dátum ukončenia: 15.2.2023 Účel projektu: Pozýva žiadateľov, aby sa zúčastnili na výskumnom programe dohody o spolupráci u starších dospelých (65 rokov a starších), ktorý sa zameria na rozvoj mechanistických pohľadov na zmeny vrodených a adaptívnych imunitných funkcií, ktoré…

Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation Dátum vydania: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- bezplatná remisia…

Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease

Názov projektu: Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease Dátum vydania: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 9.1.2024 Účel projektu: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a…

Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury

Názov projektu: Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury Dátum vydania: 11.10.2022 Dátum ukončenia: 9.2.2023 Účel projektu: Národný inštitút neurologických porúch a cievnej mozgovej príhody má v úmysle zverejniť oznámenie o osobitnom záujme pre žiadosti navrhujúce kvalifikačné klinické skúšky na štúdium epidurálnej stimulácie pri poranení miechy. Viac informácii o projekte:…

AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research)

Názov projektu: AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research) Dátum vydania: 13.10.2022 Dátum otvorenia: 27.12.2022 Dátum ukončenia: 15.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť preklad výskumu na zlepšenie včasnej detekcie rakoviny hlavy a krku (HNC). Táto FOA hľadá aplikácie, ktoré sa zameriavajú na včasnú detekciu HNC aplikáciou molekulárnych,…