Lekárska fakulta

Pozvánka / Invitation / Запрошення/ Приглашение

 

Skúšky spôsobilosti pre zdravotnícke povolanie detský lekár. / Professional competence examinations for the health profession pediatrician. / Тести/екзамен на перевірку здібностей в медичній професії дитячий лікар (педіатр). / Тесты/экзамен на пригодность к медицинской профессии детский врач (педиатр).

Písomná časť skúšky spôsobilosti sa bude konať dňa 27.06.2023 o 9:00 v miestnosti B 219, Limbová 14, 833 03 Bratislava. / The written part of the professional competence examination will be held on June 27, 2023  at 9:00 a.m. in room B 219, Limbová 14, 833 03 Bratislava. / Письмова частина екзамену відбудеться 27 червень 2023 року о 9:00 в аудіторії B 219, Limbová 14, 833 03 Bratislava. / Письменная часть экзамена состоится 27 июнь 2023 г. в 9:00 в аудитории B 219, Limbová 14, 833 03 Братислава.

SVK-icon

Skúška spôsobilosti

ENG-icon

Professional competence examination

UA-icon

іспит на професійну компетентність

RU-icon

экзамен для подтверждения врачебной квалификации

Vyhlásenie výsledkov voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 11. septembra 2023 do 10. septembra 2027

… viac informácií

Pozvánka / Invitation / Запрошення/ Приглашение

 

Skúšky spôsobilosti pre zdravotnícke povolanie detský lekár. / Professional competence examinations for the health profession pediatrician. / Тести/екзамен на перевірку здібностей в медичній професії дитячий лікар (педіатр). / Тесты/экзамен на пригодность к медицинской профессии детский врач (педиатр).

Písomná časť skúšky spôsobilosti sa bude konať dňa 27.06.2023 o 9:00 v miestnosti B 219, Limbová 14, 833 03 Bratislava. / The written part of the professional competence examination will be held on June 27, 2023  at 9:00 a.m. in room B 219, Limbová 14, 833 03 Bratislava. / Письмова частина екзамену відбудеться 27 червень 2023 року о 9:00 в аудіторії B 219, Limbová 14, 833 03 Bratislava. / Письменная часть экзамена состоится 27 июнь 2023 г. в 9:00 в аудитории B 219, Limbová 14, 833 03 Братислава.

SVK-icon

Skúška spôsobilosti

ENG-icon

Professional competence examination

UA-icon

іспит на професійну компетентність

RU-icon

экзамен для подтверждения врачебной квалификации

Vyhlásenie výsledkov voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 11. septembra 2023 do 10. septembra 2027

… viac informácií

Ponuka pohybových aktivít pre študentov SZU

… viac informácií

Od 1. februára 2023 je na vzdelávacie a študijné účely k dispozícii študovňa pre študentov SZU, s možnosťou pripojenia sa na lokálnu internetovú sieť a WIFI signálom. Nachádza sa v prechodovej chodbe medzi recepciou L12 a internátom. Kľúče od študovne si môžete vyzdvihnúť na recepcii L12.

Mesačne Zoznam

september 2023

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Udalosti pre 28 august
Udalosti pre 1 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 september
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 september
Žiadne udalosti