Lekárska fakulta

SVK-icon

Skúška spôsobilosti

ENG-icon

Professional competence examination

UA-icon

іспит на професійну компетентність

RU-icon

экзамен для подтверждения врачебной квалификации

Slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa budú konať v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava dňa: 10. júla 2024.

  • 9:00 hod. (nácvik o 8:30 hod.) General Medicine MUDr.
  • 10:30 hod. (nácvik o 10:00 hod.) Zubné lekárstvo MDDr.
  • 11:30 hod. (nácvik o 11:00 hod.) Všeobecné lekárstvo MUDr.

Žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku. Účasť na nácviku je povinná.

XV. VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

V dňoch 30.5.-1.6.2024 sa konal v Tatranskej Lomnici XV. Vakcinologický kongres. Z vedecko-pedagogických pracovníkov Lekárskej fakulty SZU vystúpil v bloku venovanom očkovaniu v špeciálnych situáciách doc. MUDr. Solovič, CSc. z NUTPCHaHCH V. Hágy s prednáškou „Tuberkulóza v čase post-covid pandémie vo svete a u nás“. Náš medzinárodne uznávaný expert v oblasti ftizeológie sa venoval aktuálnym epidemiologickým dátam, trendom a výzvam pri boji…

zobraziť viac

Výročná konferencia celosvetovej ESTS (Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov)

Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov (ESTS) je celosvetovým spoločenstvom viac ako 1 600 profesionálov z 91 krajín, ktorí sa venujú pokroku v oblasti hrudnej chirurgie. V roku  2019 Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala akreditáciu ESTS, vďaka čomu aktívne participuje v rámci ESTS spoločnosti. Každý rok sa najlepší hrudní chirurgovia stretávajú na výročnej európskej konferencii všeobecnej hrudnej chirurgie,…

zobraziť viac

Naše zážitky

Každoročne v letnom semestri absolvujú študenti 2. ročníka všeobecného a zubného lekárstva a General Medicine v rámci predmetu Pohybová aktivita pre zdravie, aj kurz vo voľnej prírode. Pohyb v prírode je taktiež významnou zložkou aktívneho trávenia voľného času a ani netreba vymenúvať všetky jeho zdravotné benefity. Tentokrát sme mali turistiku v Malých Karpatoch a splav Malého Dunaja…

zobraziť viac

LEKÁRSKA FAKULTA SZU MÁ NOVÉHO DOCENTA

Vedúci Katedry zubného lekárstva a prodekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave, doc. MUDr. Juraj Deglovič PhD., MPH si 25. apríla 2024 z rúk prvej prorektorky a prorektorky pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie SZU a dekanky Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave doc. MUDr. Štefánie Moricovej, PhD., MPH v prítomnosti prvej prodekanky zastupujúcej dekana a…

zobraziť viac

Možnosť kratšej mesačnej zahraničnej stáže na Taiwane (Opportunity for a shorter – one month – internship abroad in Taiwan)

Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan ponuka počas leta mesačnú stáž. Program  je prispôsobený študentom (MD., BSc., MSc., PhD.) podľa ich špecializácie v lekárskych a biomedicínskych vedách (multidisciplinárny program). Kurzy sú podporované Katedrou medicínskych laboratórnych vied a biotechnológií a akademickými programami súvisiacimi so zdravotníctvom na Yuanpei University of Medical Technology,  a zahŕňajú témy ako klinická…

zobraziť viac

XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024

Dňa 18.-19.4.24 sa v Nitre konalo tradičné multidisciplinárne podujatie  s celoslovenským presahom –  XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024.  Medzi pozvanými prednášajúcimi zo strany organizátorov (Špec. nemocnica sv. Svorada) boli prodekani LF SZU prof. Janík a doc. Laššán, ktorý sa prítomným na slávnostnom otvorení prihovoril  aj v mene rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity a  dekana…

zobraziť viac
SVK-icon

Skúška spôsobilosti

ENG-icon

Professional competence examination

UA-icon

іспит на професійну компетентність

RU-icon

экзамен для подтверждения врачебной квалификации

Slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa budú konať v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava dňa: 10. júla 2024.

  • 9:00 hod. (nácvik o 8:30 hod.) General Medicine MUDr.
  • 10:30 hod. (nácvik o 10:00 hod.) Zubné lekárstvo MDDr.
  • 11:30 hod. (nácvik o 11:00 hod.) Všeobecné lekárstvo MUDr.

Žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku. Účasť na nácviku je povinná.

Vážení doktorandi, vážení vedeckí pracovníci. Ponúkame účasť na 18. ročníku Letní školy statistických metod pre výskum a výuku.

VIAC INFORMÁCIÍ A POZVÁNKA
WEB: https://www.sciserv.cz/ohlasy/

Založenie novej sekcie v rámci SCHS

V rámci Slovenskej chirurgickej spoločnosti vznikla nová sekcia – Sekcia hrudníkovej chirurgie, ktorú založil prodekan Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD. 

Slovenská chirurgická spoločnosť je dobrovoľná odborno-vedecká spoločnosť, ktorá združuje chirurgov rôznych špecializácií. Novovzniknutá sekcia bude pracovať na zintenzívnení medzinárodnej spolupráce v rámci ESTS. Jej cieľom bude aj určovanie moderných trendov hrudníkovej chirurgickej liečby pri onkologických a neonkologických ochoreniach a samozrejme výchova mladých lekárov – hrudníkových chirurgov.

XV. VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

V dňoch 30.5.-1.6.2024 sa konal v Tatranskej Lomnici XV. Vakcinologický kongres. Z vedecko-pedagogických pracovníkov Lekárskej fakulty SZU vystúpil v bloku venovanom očkovaniu v špeciálnych situáciách doc. MUDr. Solovič, CSc. z NUTPCHaHCH V. Hágy s prednáškou „Tuberkulóza v čase post-covid pandémie vo svete a u nás“. Náš medzinárodne uznávaný expert v oblasti ftizeológie sa venoval aktuálnym epidemiologickým dátam, trendom a výzvam pri boji…

zobraziť viac

Výročná konferencia celosvetovej ESTS (Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov)

Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov (ESTS) je celosvetovým spoločenstvom viac ako 1 600 profesionálov z 91 krajín, ktorí sa venujú pokroku v oblasti hrudnej chirurgie. V roku  2019 Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala akreditáciu ESTS, vďaka čomu aktívne participuje v rámci ESTS spoločnosti. Každý rok sa najlepší hrudní chirurgovia stretávajú na výročnej európskej konferencii všeobecnej hrudnej chirurgie,…

zobraziť viac

Naše zážitky

Každoročne v letnom semestri absolvujú študenti 2. ročníka všeobecného a zubného lekárstva a General Medicine v rámci predmetu Pohybová aktivita pre zdravie, aj kurz vo voľnej prírode. Pohyb v prírode je taktiež významnou zložkou aktívneho trávenia voľného času a ani netreba vymenúvať všetky jeho zdravotné benefity. Tentokrát sme mali turistiku v Malých Karpatoch a splav Malého Dunaja…

zobraziť viac

LEKÁRSKA FAKULTA SZU MÁ NOVÉHO DOCENTA

Vedúci Katedry zubného lekárstva a prodekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave, doc. MUDr. Juraj Deglovič PhD., MPH si 25. apríla 2024 z rúk prvej prorektorky a prorektorky pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie SZU a dekanky Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave doc. MUDr. Štefánie Moricovej, PhD., MPH v prítomnosti prvej prodekanky zastupujúcej dekana a…

zobraziť viac

Možnosť kratšej mesačnej zahraničnej stáže na Taiwane (Opportunity for a shorter – one month – internship abroad in Taiwan)

Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan ponuka počas leta mesačnú stáž. Program  je prispôsobený študentom (MD., BSc., MSc., PhD.) podľa ich špecializácie v lekárskych a biomedicínskych vedách (multidisciplinárny program). Kurzy sú podporované Katedrou medicínskych laboratórnych vied a biotechnológií a akademickými programami súvisiacimi so zdravotníctvom na Yuanpei University of Medical Technology,  a zahŕňajú témy ako klinická…

zobraziť viac

XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024

Dňa 18.-19.4.24 sa v Nitre konalo tradičné multidisciplinárne podujatie  s celoslovenským presahom –  XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024.  Medzi pozvanými prednášajúcimi zo strany organizátorov (Špec. nemocnica sv. Svorada) boli prodekani LF SZU prof. Janík a doc. Laššán, ktorý sa prítomným na slávnostnom otvorení prihovoril  aj v mene rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity a  dekana…

zobraziť viac
Mesačne Zoznam

jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Udalosti pre 1 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 jún
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 jún
Žiadne udalosti

Aktualizované 13.6.2024