Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií dňa 25.04.2024 organizovala 1. Fakultný deň pohybu pri príležitosti Svetového dňa pohybu, ktorý si pripomenulo 148 bežcov z toho 103 žien a 45 mužov 3 kilometrovým behom okolo Štrkoveckého jazera v Ružinove.

Do behu sa zapojili študenti ale aj pedagógovia, ktorí boli rozdelení do 2 kategórií: muži a ženy. V každej kategórií sa umiestnili študenti na prvých 3 miestach z čoho v ženskej kategórii sa umiestnili študentky zo študijného programu ošetrovateľstvo a v kategórii muži získali prvé 3 miesta študenti študijného programu fyzioterapia. Výhercovia behu získali rôzne ceny od sponzorov ako Medirex, Rehabilica, Avon, Berto a rôznych iných.