V dňoch 11.-13.apríla 2024 sa v meste Gdaňsk v Poľsku uskutočnila už 29. Medzinárodná študentská výskumná konferencia ISSC, ktorá prepája študentov medicíny z celého sveta.

Konferencia je určená pre študentov s cieľom vytvoriť priestor pre mladých vedcov zdieľať svoju prácu a prezentovať jej výsledky pred medzinárodným fórom ako aj  získavať nové informácie od svetovo uznávaných profesionálov. Medikov Lekárskej fakulty SZU zastupovala študentka 5. ročníka Barbara Buganová.

 „Som veľmi vďačná za príležitosť aktívne sa zúčastniť konferencie ISSC a reprezentovať tak našu fakultu vo svete. Bola to pre mňa veľká výzva – po prvýkrát prezentovať výsledky výskumu, ktorého som sa zúčastnila počas uplynulého roka, pred medzinárodným publikom v angličtine. Zároveň to však bola veľmi obohacujúca skúsenosť, spoznala som veľa nových ľudí, s ktorými sme si „sadli“ nielen po výskumnej ale aj ľudskej stránke.“

Náklady na medzinárodnú konferenciu preplatilo občianske združenie Zdravé trávenie OZ, vďaka ktorému môžeme pomôcť našim študentom prezentovať dobré meno a výsledky Lekárskej fakulty SZU.