V dňoch 25. – 26.08.2022 sa v Prešove uskutočnila vedecká konferencia pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH 41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu.

Na uvedenej konferencii bola ocenená medailou MUDr. Ivana Stodolu prvá prorektorka SZU a prednostka Ústavu pracovnej zdravotnej služby FVZ doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH. Medailu jej udelili prezident Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. a hlavný hygienik SR PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva Slovenskej republiky. Konferencia bola zameraná na životný štýl a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky a aktívne na nej vystúpili aj viacerí pedagogickí a vedeckí pracovníci Fakulty verejného zdravotníctva SZU.