Dekan Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH a prodekan LF SZU pre vedu a výskum doc. MUDr. Ľubomír Skaldaný., PhD., na 51. Májových hepatologických dňoch na Štrbskom plese aktívne vystúpili s odbornými prednáškami. Kongres je najvýznamnejším podujatím v odbore hepatológia na Slovensku a má čo priniesť okrem hepatológov aj gastroenterológom, internistom, všeobecným lekárom, chirurgom a ďalším odbornostiam. Nosnou témou tohto ročníka bola Súčasnosť a budúcnosť hepatológiektorá reflektuje skutočnosť, že 51. ročník odborníci vnímajú ako istý začiatok novej éry v slovenskej hepatológii, kedy zavalení „tsunami“ steatotickej choroby pečene cítime čoraz nástojčivejšie potrebu spolupráce naprieč odbornými spoločnosťami a podpory mladej generácie.