Na základe viacročnej spolupráce medzi Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU a miestnou časťou Staré mesto BA mali študenti Fakulty verejného zdravotníctva SZU možnosť do praxe aplikovať vedomosti získané v rámci predmetu Pohybová aktivita pre zdravie. V Dennom centre G52 na Grosslingovej v rámci Dňa zdravia 5.4.2024 predviedli praktické ukážky zamerané na aktívne starnutie určené seniorom a zamestnancom úradu.