,,Aj keď téma bola na tých niekoľko minút veľmi obšírna, no som rád že mohli zaznieť aspoň niektoré základné odkazy“, vyjadril sa prorektor.

👉 Dofinancovanie zdravotníctva – už nie je o tom či áno alebo nie, ale koľko. Ak do roku 2030 stratíme cca 200.000 ľudí v produktívnom veku a financovanie zdravotníctva stojí z 80% na ekonomicky aktívnych ľuďoch, každý by mal pomaly pociťovať postupný nárast, no silnej paniky. Áno – ešte väčšej akú máme teraz.

👉 Lieky a odporúčania pre novú vládu – zachovať kontinuitu, odstrániť politicky inštalovanú bariéru v podobe NIHO a vybudovať inovačný fond.

👉 Náklady na inovácie – inovácia (vrátane liekov) je investícia s hodnotou, nie náklad. Posudzujme teda vhodnosť investície do každej inovácie, no cena nech je len jedným z viacerých kritérií. A áno, drvivú väčšinu inovácii (no nie všetky) si vieme dovoliť, ak sa dohodneme na adekvátnych podmienkach.

👉 Dáta, dáta, dáta – potrebujeme vytvoriť dátový hub, pravidelne publikovať big data sety anonymizovaných údajov a funkčný eHealth u >90% poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ASAP.