Názov projektu: Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 26.7.2022

Dátum otvorenia: 5.9.2022

Dátum ukončenia: 8.9.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti, ktoré skúmajú biológiu a základné mechanizmy rakoviny močového mechúra. Rakovina močového mechúra je závažným zdravotným problémom v Spojených štátoch aj celosvetovo. Vzhľadom na vysoký výskyt a častú recidívu nádoru predstavuje rakovina močového mechúra veľkú zdravotnú záťaž. Zatiaľ čo nedávny pokrok sa dosiahol v molekulárnom profilovaní rakoviny močového mechúra a identifikácii mutovaných génov, o molekulárnych mechanizmoch, ktoré riadia iniciáciu, progresiu a malignitu rakoviny močového mechúra, je známe pomerne málo. Okrem toho je naše chápanie biologických procesov normálneho močového mechúra na molekulárnej, bunkovej a orgánovej úrovni obmedzené. Základné poznatky o tom, ako sa pri rakovine menia molekulárne a bunkové funkcie močového mechúra, pomôžu pochopiť biológiu rakoviny močového mechúra a prispejú k budúcemu vývoju nových intervencií.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz