Aktivity katedry OŠE FZ

Podporujeme dobrú vec…

Naše študentky sa pravidelne zúčastňujú pri organizovaní a realizácii verejnej finančnej zbierky k Svetovému dňu hemofílie. Tohtoročná zbierka bola realizovaná v dňoch 21.3. – 23.3.2024 v prevádzkach spoločnosti TESCO v Banskej Bystrici a Zvolena. Vyzbierané peniaze sa použijú na realizáciu rehabilitačných pobytov pre hemofilikov. Tentokrát ďakujeme študentkám 2. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo – Alžbete Jurigovej, Silvii Jackovej, Márii Holubčíkovej, Natálii Stašovej,…