Výberové konanie 12/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB (18.3.-8.4.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta na Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU…

Výberové konanie 9/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Ústav mikrobiológie (18.3.-8.4.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta na Ústav mikrobiológie so zameraním v…