Pre maturantov, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je od mája 2024 k dispozícii štipendijná schéma „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“.  Požiadať o štipendium môžu uchádzači o vysokoškolské štúdium v dennej forme (1. stupeň, spojený 1. a 2. stupeň), ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike.

Štipendium je určené jednak pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí budú pokračovať na vysokej škole na Slovensku výhradne v dennej forme štúdia, taktiež pre nadpriemerných študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj pre najlepších študentov, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie.

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave je možné študovať nasledovné študijné programy, ktoré pripravujú študentov na nedostatkové povolania lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky záchranár, verejný zdravotník:

Lekárska fakulta SZU v Bratislave

  • doktorský študijný program všeobecné lekárstvo (lekár)
  • doktorský študijný program zubné lekárstvo (zubný lekár)

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

  • bakalársky študijný program ošetrovateľstvo (sestra)
  • bakalársky študijný program pôrodná asistencia (pôrodná asistentka)
  • bakalársky študijný program urgentná zdravotná starostlivosť (zdravotnícky záchranár)

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

  • bakalársky študijný program verejné zdravotníctvo (verejný zdravotník)

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU v Bratislave

  • bakalársky študijný program ošetrovateľstvo (sestra)
  • bakalársky študijný program urgentná zdravotná starostlivosť (zdravotnícky záchranár)

Viac sa o možnostiach získania štipendia, ako aj o finančnej výške štipendia dozviete TU.