Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

udeľuje dekanské voľno dňa 11.04.2023

všetkým študentkám a študentom fakulty FOaZOŠ SZU v súvislosti s pokojným prežitím Veľkonočných sviatkov.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. v. r.
dekanka