V dňoch 5. – 7. 10. 2022 sa študenti 3. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty zdravotníctva SZU v  Banskej Bystrici zúčastnili 15. ročníka medzinárodnej súťaže Den první pomoci (DPP) v Ostrave. Simona Hrušková, Adam Lofaj a Peter Rybanský v priebehu týchto dní museli zvládnuť 16 nasimulovaných výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Súťaž preverila nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti študentov, pričom pod výkon súťažiacich sa podpísala fyzická i psychická záťaž, stres, vyčerpanie. Úlohy, ako aj reálne výjazdy záchrannej zdravotnej služby, boli širokospektrálne. Študenti riešili manažment internistického pacienta s diafragmálnym infarktom myokardu, chirurgického pacienta s masívnym krvácaním do dutiny brušnej, nespolupracujúcu psychiatrickú pacientku, 3 pediatrických pacientov ako účastníkov dopravnej nehody, udalosť s hromadným postihnutím osôb, osobu casus socialis v septickom šoku a mnoho ďalších mimoriadne náročných úloh. Okrem perfektne naštudovaných odborných usmernení týkajúcich sa polytraumy, pediatrického pacienta, pacienta so STEMI/CMP či postupu UHPO si študenti preverili aj zručnosti záchranára potrebné k zvládnutiu výjazdov, prácu team leadra, komunikáciu v tíme, s pacientom i jeho príbuznými, súčinnosť so zložkami IZS a zvládnutie stresu v prípade ohrozenia života jedného z kolegov. Profesia zdravotníckeho záchranára je prekrásna, avšak nesmierne náročná, a preto ďakujeme organizátorom DPP 2022 za ich prácu, čas a oduševnenie, ktoré vložili do úloh zameraných na skvalitnenie vzdelávania študentov.

Sme nesmierne pyšní na našich študentov a na krásne celkové 5. miesto v súťaži DPP 2022. Zároveň gratulujeme k pomyselnému 1. miestu súťažných posádok zo Slovenskej republiky. Ďakujeme za reprezentáciu Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Študentom želáme nespočetné množstvo zachránených životov, neutíchajúci entuziazmus a celoživotnú snahu napredovať.

 

<< späť na hlavnú stránku Fakulty zdravotníctva