Napriek pandémii čas plynie svojim tempom a už je tu december-mesiac lásky, dobroty, štedrosti, porozumenia, Vianoc.   
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa opäť pridala k svetovému sviatku štedrosti, pretože aj dobré skutky si zaslúžia svoj deň! GIVING TUESDAY bol 1. decembra 2020.
Zamestnanci oddelenia inklúzie a sociálnych vecí zorganizovali 2 zbierky:

  • zbierku kníh, omaľovaniek pre dospelých, kníh s krížovkami, ktorá bude venovaná novému Zariadeniu opatrovateľskej služby Seniorcentrum Staré Mesto na účely zariadenia knižnice pre klientov a ich aktivít
  • zbierku detských kníh, encyklopédií a didaktických hier (hračiek), ktorú venujeme Ambulancii pre ľudí s Downovým syndrómom v Bratislave

Do zbierky prispeli mnohí zamestnanci úradu a odovzdávala ju starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Auchrichtová osobne dňa 1.12.2020 prof. MUDr. Márii Šustrovej v jej ambulancii.