Názov projektu: Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 1.9.2022

Dátum otvorenia: 3.9.2022

Dátum ukončenia: 2.9.2025

Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hľadá výskum na objavenie a vývoj liekov na prevenciu a liečbu poruchy užívania opiátov (OUD) a/alebo poruchy užívania psychostimulancií (kokaínu alebo metamfetamínu) (PsUD) a predávkovania.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz