Dňa 6.5.2024 organizovala Katedra ošetrovateľstva FOaZOŠ Deň hygieny rúk pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si symbolicky pripomíname 5. mája. Hygiena rúk je základným krokom k zníženiu infekcií preto sa čistými rukami chránime pred infekčnými ochoreniami seba i okolie. Čisté ruky prispievajú k bezpečnejšiemu prostrediu okolo nás preto účinné umývanie a dezinfekcia rúk si vyžadujú pozornosť každého z nás. Každý, kto si zodpovedne umýva a dezinfikuje ruky, chráni seba a aj ľudí vo svojom okolí.  Správnu hygienu rúk si študenti, pacienti ale aj zamestnanci mohli overiť pod prístrojom UV Lite Check.