Názov projektu:Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 10.11.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskumné granty zamerané na vývoj mikrofyziologických systémov odvodených z ľudských buniek (MPS) novej generácie a súvisiacich testov, ktoré replikujú komplexné architektúry a fyziológiu nervového systému so zlepšenou presnosťou oproti súčasným možnostiam. Očakáva sa, že podporené projekty umožnia budúce štúdie vývoja komplexného nervového systému, funkcie a starnutia v zdravých a chorobných stavoch.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz