Dňa 30. 9. 2022 sa študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty zdravotníctva SZU zúčastnili projektu Európska noc výskumníkov v Europa shopping center v Banskej Bystrici. Prostredníctvom tohto projektu študenti prezentovali našu fakultu pred potenciálnymi uchádzačmi a záujemcami o štúdium nielen študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, ale aj fyzioterapia, ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Pri vedeckom stánku FZ SZU s názvom Prvá pomoc v praxi si otestovali svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci a neodkladných život zachraňujúcich výkonov žiaci základných i stredných škôl, mnohí okoloidúci a na naše veľké potešenie aj kolegovia – výskumníci zo susedných stánkov. Kardiopulmonálna resuscitácia dospelého pacienta a dieťaťa, stabilizovaná poloha, Gordonov úder a Heimlichov manéver pri dusiacom sa pacientovi a zastavovanie masívneho krvácania predstavujú len zlomok výkonov, ktoré si nadšenci poskytovania prvej pomoci prakticky vyskúšali s našimi študentmi.

Popularita profesie zdravotnícky záchranár a chápanie nevyhnutnosti poskytnutia pomoci do príchodu profesionálnych záchranárov sa v pozitívnom slova zmysle odzrkadlili na nespočetnom množstve ľudí, ktorí mali záujem prehĺbiť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Paralelne s názornými ukážkami a edukáciou verejnosti prebiehala informovanosť o štúdiu na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Dominovali otázky zamerané na mimoškolské aktivity katedier, priebeh štúdia, uplatnenie absolventov a uchádzačov zaujímal aj obsah prijímacích pohovorov. O kvalite projektu Európska noc výskumníkov svedčí mimoriadne množstvo zúčastnených a my sme vďační, že sme mohli byť jeho súčasťou.

<< späť na hlavnú stránku Fakulty zdravotníctva