Kontaktné informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,

Limbová 12,

833 03 Bratislava

+421 2 59 370 840 – dekanát

+421 259 370 840

prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

+421 259 370 282

kontakt pre praktickú výučbu a klinickú prax

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

+421 2 59 370 282

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

PhDr. Jana Rottková, PhD.

Kontaktujte nás

Odoslať