Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.04.2021
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor7.1.4. vnútorné choroby
Téma habilitačnej práceKomplikácie po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2021
11:30 habilitačná prednáška
Gastrosalónik, prízemie, Limbová 12
13:00 obhajoba
Aula Rektorátu, 2. posch., Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 25.10.2021.