Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 15.8.2022

Dátum otvorenia: 4.12.2022

Dátum ukončenia: 5.4.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vedecké riešenia na zastavenie národnej krízy verejného zdravia v oblasti opiátov podporou vývoja terapií a technológií zameraných na zlepšenie zvládania bolesti prostredníctvom programu Small Business Innovation Research (SBIR). Tento FOA je zameraný na projekty zamerané na zlepšenie liečby bolesti, vrátane vývoja nových nenávykových liekov a zariadení a objektívneho merania bolesti. Okrem toho sa NIH zaujíma o nové skríningové nástroje a modely zamerané špecificky na bolesť a vývoj terapií bolesti.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz