Názov projektu: Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 9.8.2022

Dátum otvorenia: 7.11.2022

Dátum ukončenia: 8.12.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť mechanistické štúdie o dráhach smrti hostiteľských buniek a ich účinku na imunitné odpovede na Mycobacterium tuberculosis (Mtb) a koinfekciu Mtb/HIV s cieľom identifikovať imunitné ciele pre vývoj terapií zameraných na hostiteľa.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz