Na pôde Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity sme dnes už aj oficiálne slávnostne prijali našich študentov prvých ročníkov. Dnešným dňom (8.11.2023), si študenti prevzali svoj imatrikulačný list a podľa zaužívaných zvyklostí na našej Univerzite zložili aj slávnostný imatrikulačný sľub.

Študentov na dnešnej slávnostnej imatrikulácii privítal  dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH  so slovami, v ktorých zdôraznil, že medici  vstupujú na  Lekársku fakultu SZU v čase, kedy medicína dosahuje obrovské pokroky a zároveň má pred sebou úžasné nové výzvy.

„Počas nasledujúcich rokov sa bude od vás očakávať aby ste mali nielen hlboké vedomosti, klinické zručnosti, ale hlavne aby ste boli empatickí, mali pochopenie pre pacienta a neustálu ochotu učiť sa a rásť. Treba si totiž uvedomiť, že lekár by nemal vnímať telo len ako mechanický systém, ale mal by sa starať o pacienta v jeho celistvosti. Preto sa naša Lekárska fakulta bude zo všetkých síl snažiť, aby sme vás naučili pristupovať k zdraviu človeka holisticky, aby sme u vás vytvorili silné základy pre holistický prístup k liečbe, ktorý je viac zameraný na človeka ako celok, než len na izolovanú liečbu príznakov, čím poskytneme vám, budúcim lekárom komplexnejší pohľad na zdravie a chorobu.“

Rovnako dekan hovoril aj o silnej oddanosti, ktorá sa s povolaním lekára spája.

„Medicína je nielen profesiou, ale je aj poslaním. Preto je potrebné oddať sa štúdiu doslova s vášňou a zanietením, pretože na konci tejto cesty budete vedieť a môcť zmeniť a zachraňovať životy. Mali by ste mať v sebe neochvejné odhodlanie dosiahnuť určité ciele, neustále sa zdokonaľovať v medicíne a zároveň sa venovať pacientom s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou.“

Študenti zložením imatrikulačného sľubu prevzali aj oficiálne na seba záväzok,  ktorý budú plniť počas celého štúdia na našej fakulte. My im spoločne prajeme, aby na túto slávnostnú chvíľu nikdy nezabudli a svoj sľub dôsledne plnili tak, ako to pri dnešnej slávnostnej príležitosti sľúbili.