Názov projektu: Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 16.8.2022

Dátum otvorenia: 11.11.2022

Dátum ukončenia: 22.2.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva aplikácie, ktoré uplatňujú medzidisciplinárny a tímový vedecký prístup, aby získali komplexné mechanické pochopenie vplyvu pohlavných rozdielov na molekulárne trajektórie starnutia mozgu na fenotypy rizika a odolnosti voči Alzheimerovej chorobe (AD ) a demenciách súvisiacich s AD (ADRD) a na molekulárnych determinantoch, ktoré sú základom citlivosti na farmakologické a nefarmakologické intervencie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz