Na podujatí sa prezentovalo viac ako 35 partnerov, od vzdelávacích inštitúcii, cez štátne až po súkromné zdravotnícke zariadenia.

Stánok Lekárskej fakulty SZU poctil svojou návštevou aj dekan doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH, pani prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH a pani prodekanka pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami Mgr. Zuzana Čižmáriková, PhD., MPH.

Za Spolok medikov sa zúčastnil Radoslav Heriban a z Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii študentky pôrodnej asistencie 3. ročníka – Karolína Semanská a Perla Puterová viedli workshop „pôrod“.