Vedúci Katedry zubného lekárstva a prodekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave, doc. MUDr. Juraj Deglovič PhD., MPH si 25. apríla 2024 z rúk prvej prorektorky a prorektorky pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie SZU a dekanky Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave doc. MUDr. Štefánie Moricovej, PhD., MPH v prítomnosti prvej prodekanky zastupujúcej dekana a prodekanky pre ďalšie vzdelávanie Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Mgr. Kataríny Gazdíkovej, PhD., MPH. prebral diplom o menovaní docentom v odbore Verejné zdravotníctvo.