Na prelome mája a júna 2024 sme tak, ako každý rok, absolvovali letný metodický kurz pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia. Kurz bol zameraný nielen na zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov, ale aj oboznámenie sa s metodikou vybraných plaveckých štýlov a záchrany topiaceho sa. Kúpalisko Margita-Ilona pri Leviciach bolo k dispozícii len nám, nakoľko ešte neprebiehala oficiálna sezóna. To znamená, že sme mali vytvorené ideálne podmienky a súkromie. Okrem plávania sme sa venovali aj iným športovým aktivitám – plážový volejbal, stolný tenis, šach, basketbal a nechýbala ani opekačka a hudobná vsuvka. V mene inštruktorov Mgr. Milana Beňačku PhD. a Mgr. Marcela Sekereša ďakujeme študentom za ich prístup a záujem. Veríme, že si do svojej praxe odniesli užitočné informácie a skúsenosti.