Vizionári, konferencia, ktorá sa konala 18.9.2023 za aktívnej účasti prof. Róberta Babeľu, FISAC, prorektora SZU priniesli spoločnú zhodu tieňových ministrov zdravotníctva na tom, že prevencia onkologických ochorení – vrátane prevencie rakoviny pľúc – musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Ak onkologické ochorenia zachytíme skôr, vieme ich efektívnejšie liečiť, znížiť celkové náklady na liečbu a zvýšiť šance, že sa pacient vráti do pracovného procesu.

To platí aj pre karcinóm pľúc. Stav na Slovensku je u tohto ochorenia alarmujúci. Podľa údajov, ktoré prezentoval profesor Róbert Babeľa, karcinóm pľúc je najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu. Denne tomuto ochoreniu na Slovensku podľahne 6-7 pacientov. Problém sa prehlbuje najmä u žien, u ktorých narastá úmrtnosť a ochorenie výrazne zasahuje aj populáciu žien v produktívnom veku.

Rovnako alarmujúca je aj spoločenská strata vyjadrená celkovými nákladmi na oblasť zdravia. Ak zohľadníme predčasné úmrtia a čas strávený životom so zdravotným postihnutím v dôsledku ochorenia, celkové “zdravotné náklady” za posledných 10 rokov sa odhadujú na 17 miliárd eur. Nejde pritom len o náklady na liečbu. Ide o celkový vplyv na kvalitu a kvantitu života. 

V závere diskusie prof. Babeľa pripomenul, že je nevyhnutné zachovať kontinuitu v procesoch, ktoré už prinášajú pozitívne ovocie (ako napr. zmeny v liekovej politike) a pri konsolidácii rozpočtu je potrebné vnímať zdravie ako investíciu a nie ako náklad a naďalej prehlbovať priestor aj na inovácie v oblasti diagnostiky a liečby.