V dňoch 7. – 8. septembra 2022 sa na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká online konferencia

ZDRAVIE 2022/HEALTH 2022.

Organizátormi, okrem fakulty, bola Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu a Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny pri Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Opäť tak nadviazali na tradíciu organizovania vedeckých konferencií, ktorá bola prerušená pandémiou COVID-19.

Online priestor umožnil spojenie a prezentáciu zahraničných prednášateľov, čo zvýšilo vedeckú úroveň konferencie.

Na konferencií odznelo 34 prednášok. Prezentujúci boli z Čínskej ľudovej republiky, z Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicín v Shenyangu, z McGill University z Montreale v Kanade, z Technickej univerzity v Opole v Poľsku a 11 prednášok odznelo od autorov z Českej republiky. Celkový počet dotvorili odborníci z univerzít v Slovenskej republike.

Výstupom z konferencie bude zborník vedeckých prác.

Ďakujem touto cestou členom organizačného výboru pod vedením PhDr. Eleny Janiczekovej, PhD., členom vedeckého výboru, za technickú podporu Bc. Martinovi Hríbikovi a tlmočníkom konferencie, Mgr. Martinovi Hrubalovi a Mgr. Marekovi Školudovi.

<< späť na hlavnú stránku Fakulty zdravotníctva