Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutovala v utorok 22. augusta na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity aj s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom o fungovaní rezidentského štúdia pre všeobecných lekárov, pediatrov a potrebné špecializácie, vrátane detskej psychiatrie.

Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia vyšších územných celkov, školitelia, ale aj mladí rezidenti.

Absolventky a absolventi medicíny majú znova od 1. októbra 2023 možnosť získať potrebnú špecializáciu tým, že sa zamestnajú v nemocnici, ktorá im je povinná garantovať získanie potrebných skúseností.

Štát prepláca náklady na mzdu rezidentov, pričom ich povinnosťou je zostať pracovať v slovenskom zdravotníctve minimálne 5 rokov po skončení programu.