Každoročne v letnom semestri absolvujú študenti 2. ročníka všeobecného a zubného lekárstva a General Medicine v rámci predmetu Pohybová aktivita pre zdravie, aj kurz vo voľnej prírode. Pohyb v prírode je taktiež významnou zložkou aktívneho trávenia voľného času a ani netreba vymenúvať všetky jeho zdravotné benefity. Tentokrát sme mali turistiku v Malých Karpatoch a splav Malého Dunaja až do Novej Dedinky.

Dohľad nad našimi medikmi mali: PaedDr. Mgr. Veronika Tirpáková, PhD., Mgr. Lucia Slobodová, PhD., Mgr. Dušan Holas, PhD., doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

A aj tento rok ďakujeme za pomoc a inštruktáž MUDr. J. Dankovi, PhD.,, MPH.