Tento týždeň bol venovaný rôznym preventívnym programom. Študenti našej Lekárskej fakulty pomáhali v Bratislave v Eurovei na akcii zameranej na zvýšenie povedomia laickej verejnosti o význame a dôležitosti prevencie. Vysvetľovali potrebu pravidelného samovyšetrenia prsníkov a semenníkov. Taktiež sa aktívne zúčastnili verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine Dňa narcisov.

V piatok zase naši študenti zubného lekárstva, pri príležitosti Dní ústneho zdravia, učili detských pacientov správnu ústnu hygienu.