Názov projektu: NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 8.3.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2025

Účel projektu: National Eye Institute (NEI) podporuje klinické štúdie regeneratívnej medicíny. Predtým, ako výskumný tím vykoná klinické skúšanie, je dôležité mať jasné vymedzenie a dokumentáciu zdôvodnenia, dizajnu, analytických techník, protokolov a postupov v príručke postupov (MOP). Okrem toho existujú ďalšie prvky nevyhnutné na začatie skúšania, ako je získanie regulačných povolení alebo schválení a uzatvorenie dohôd s potrebnými partnermi vrátane zariadení na výrobu buniek, stredísk na analýzu alebo analýzu buniek a centier na koordináciu údajov. Tieto činnosti sú často nákladné a časovo náročné a môžu zahŕňať zber predbežných údajov na posúdenie realizovateľnosti. Grant na plánovanie klinického skúšania regeneratívnej medicíny môžu žiadatelia použiť na podporu prípravy MOP klinického skúšania a postupov potrebných na realizáciu klinického skúšania na vyhodnotenie zásahov (alebo nových liečebných postupov), ktoré obnovujú zrak u ľudí prostredníctvom regenerácie buniek.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz