Názov projektu: Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 4.8.2022

Dátum otvorenia: 7.11.2022

Dátum ukončenia: 8.12.2024

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporovať neustály vývoj nových a inovatívnych viacúčelových preventívnych technológií (MPT) na požiadanie, riadených udalosťami a dlhodobo pôsobiacich (systémových a nesystémových). Podporuje vývoj MPT, ktoré zabraňujú infekcii HIV a tehotenstvu (hormonálne a nehormonálne metódy); sexuálne prenosné infekcie (STI) a tehotenstvo; alebo viacnásobné non-HIV STI alebo HIV/STI MPT u cis a trans mužov a žien všetkých vekových kategórií. Aplikácie na vývoj MPT môžu zahŕňať farmakokinetické (PK), farmakodynamické (PD), bezpečnostné štúdie a štúdie liekových interakcií (DDI) využívajúce vývoj liekov a vedu o formuláciách podporovanú testovaním na zvieracích modeloch. Podporované sú aj biobehaviorálne a behaviorálne/sociálne štúdie na identifikáciu užívateľom MPT požadovaných reologických a biofyzikálnych faktorov (vzhľad, pocit, účinnosť, bezpečnosť a trvanie účinku) a iných behaviorálnych/sociálnych faktorov, ktoré by mohli podporiť zvýšené prijatie a používanie MPT.Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz