Názov projektu: Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders

Dátum vydania: 3.11.2022

Prvý dostupný dátum splatnosti: 5.2.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2026

Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) vydáva toto oznámenie o osobitnom záujme (NOSI), aby informoval žiadateľov o osobitnom záujme NIDA o inovatívny výskum, ktorý využíva chemické a farmakologické prístupy na identifikáciu a zacielenie epigenetických regulátorov a mechanizmov na liečbu závislosti a porúch  súvisiacich s užívaním návykových látok.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz