Úvod leta sa v obci Zohor niesol v slávnostnom duchu, kedy boli dňa 8. júla 2023 v rámci podujatia Dni obce ocenení aj tí obyvatelia, ktorí svojou aktivitou dlhodobo prispievajú k rozvoju komunity.

Jednou o ocenených bola aj naša kolegyňa PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH. Obecné zastupiteľstvo jej udelilo Cenu obce za roky 2021 a 2022 za viacročnú spoluprácu v oblasti zdravotníckej edukácie, ale aj za pedagogickú, publikačnú a prednáškovú činnosť a reprezentáciu obce Zohor.

Teší nás, že doktorka Rybárová, ktorej SKSaPA minulý rok udelila ocenenie Biele srdce, aj takýmito aktivitami reprezentuje svoju profesiu a trvalo sa podieľa na šírení ústredných myšlienok povolania sestra.

Srdečne blahoželáme!

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka