Dňa 11. októbra 2023 na pôde Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave pri príležitosti „Slávnostní Vědecké rady lékařské fakulty OU“ bolo nášmu kolegovi, prof. Ing. Ivanovi Čižnárovi, DrSc., udelené ocenenie Zlatá Medaila za prínos pre rozvoj LF OU. Profesor Čižnár sa od roku 2010 aktívne podieľa na rozvoji vedeckej a odbornej práce, publikačnej činnosti a dlhoročnej spolupráci pri výchove budúcich vedcov na LF OU. Významnou mierou sa účastnil na riešení viacerých medzinárodných projektov a bol pozvaný prednášať na rôznych svetových vedeckých pracoviskách. K získanému oceneniu profesorovi Čižnárovi srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa pracovných úspechov.