Slovenská lekárska spoločnosť na svojom medzinárodnom odbornom podujatí – 56. Nitrianske lekárske dni, ocenila významných lekárov za ich prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej a odbornej práce a všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, či publikačnej činnosti doma a v zahraničí.

Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia. Prodekan Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD., prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD. a prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. 

Slovenská zdravotnícka univerzita je jedným z organizátorov tohto významného medzinárodného odborného podujatia, na ktorom aktívne vystupujú aj viacerí naši kolegovia z univerzity. Témou tohto ročníka sú moderné trendy v diagnostike a terapii a ich uplatnenie v reálnej medicínskej praxi. Cieľom prednášok je edukovať kolegov o najnovších možnostiach liečby, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšiu, kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť našim pacientom.