Dekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave  doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH si na konci roka 2023 prevzal ocenenie  Osobnosť Bratislavy. Anketa Osobnosť Bratislavy je výnimočná tým, že laureátov nenominuje komisia, ale čitatelia časopisu Metropola, ktorý vznikol z dôvodu lokalpatriotizmu. Zoznamuje čitateľov nielen s osobnosťami Bratislavy, ale aj s históriou a dianím v hlavnom meste.